Zajmuję się malarstwem figuratywnym, narracyjnym.

W swoich pracach poruszam tematy związane z relacją człowieka i natury, jego psychologią i biologią. Inspiracja przyrodą jest punktem wyjścia dla każdego obrazu – niezależnie czy jest on portretem, studium obiektu czy też pejzażem.

Analiza naturalnych struktur jest dla mnie najważniejszym narzędziem do poszukiwania prawdy o postrzeganiu rzeczywistości i o mnie samej.

Sposób pracy nad obrazem polegający na ciągłym zmaganiu się podejścia realistycznego z potrzebą syntezy pomaga mi nabrać dystansu do własnych emocji.

Często maluję las i znalezione w nim przedmioty – kamienie, kawałki drewna czy liście. Las symbolizuje nie świadomą część psychiki, a także powrót do natury, miejsce w którym człowiek odzyskuje równowagę i powraca do swoich pierwotnych instynktów.

Nie unikam tematów autobiograficznych, malując autoportrety, przedmioty lub sceny związane z ważnymi dla mnie wydarzeniami. Upraszczam je jednak próbując nadać uniwersalne znaczenie. Serie obrazów układają się w historie i tak można je odczytywać – jako opowieści o życiu i o postrzeganiu.