Kolonia artystyczna w Strumicy, Macedonia

Od 1.08-15.08.2016 brałam udział w 53. Międzynarodowej Kolonii Artystycznej w Strumicy (Macedonia). W Kolonii brało udział około 20 artystów z całego świata (Niemcy, Rosja, Bułgaria, Serbia, Polska, Macedonia).

Inspiracją dla mojej pracy w trakcie kolonii były fragmenty macedońskiego krajobrazu: kamienie, kawałki roślin. W trakcie tego czasu realizowałam tryptyk pt. Planety, a także cykl 9-ciu ilustracji pt. Cykl życia.

Plener zakończył się wystawą w Centrum Kultury Anton Panov w Strumicy od 11.09.2016.