W Głębi – MiTo, Warszawa

Wystawa zbiorowa: Karolina Jarosławska, Klaudia Ka, Krzysztof Bartnik, Chris Hernandez

Otwarcie: 16.05.2016 | 20: 00

Wystawa: 16.05 – 12.06.2016

MiTo, Waryńskiego 28, Warsaw


 

Na wystawie nie zobaczymy pejzaży. Formy abstrakcyjne i fragmenty rzeczywistości zostają wyizolowane z otoczenia i poddane głębokiej malarskiej analizie. Analiza ta prowadzi z jednej strony do symplifikacji i syntezy form, zredukowanych do płaszczyzn koloru (Karolina Jarosławska, Krzysztof Bartnik), ale też staje się pretekstem do przedstawienia rzeczywistych struktur w sposób skrupulatny i realistyczny (Klaudia Ka), a również prowadzi do rozważań nad istotą rzeczy, ich powstawaniem i rozpadem (Chris Hernandez).